STEM Education

Dạy học STEM là gì? Tại sao dạy học STEM lại quan trọng?

Bạn có biết dạy học stem là gì không? STEM là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Dạy học STEM là phương pháp giảng dạy tích hợp các môn học này, giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm. HappinessEducation sẽ cùng bạn tìm hiểu về dạy học STEM, tại sao dạy học STEM lại quan trọng, các phương pháp dạy học STEM hiệu quả, những thách thức trong dạy học STEM và giải pháp cho những thách thức đó. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về vai trò của giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhà trường và cộng đồng trong dạy học STEM, cũng như tương lai của dạy học STEM.

Thuật ngữ Định nghĩa
STEM Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
Dạy học STEM Phương pháp giảng dạy tích hợp các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
Phương pháp dạy học STEM hiệu quả Dự án, Thí nghiệm, Giải quyết vấn đề, Học tập dựa trên điều tra
Thách thức trong dạy học STEM Thiếu giáo viên đủ trình độ, Thiếu cơ sở vật chất, Thiếu tài liệu giảng dạy
Giải pháp cho những thách thức trong dạy học STEM Đào tạo giáo viên, Đầu tư cơ sở vật chất, Phát triển tài liệu giảng dạy
Vai trò của giáo viên trong dạy học STEM Tạo môi trường học tập tích cực, Hướng dẫn học sinh học tập, Đánh giá học sinh
Vai trò của học sinh trong dạy học STEM Chủ động học tập, Sáng tạo, Giải quyết vấn đề
Vai trò của phụ huynh trong dạy học STEM Hỗ trợ con em học tập, Tạo điều kiện cho con em học tập, Khuyến khích con em học tập
Vai trò của nhà trường trong dạy học STEM Tạo môi trường học tập STEM, Đào tạo giáo viên STEM, Phát triển chương trình học STEM
Vai trò của cộng đồng trong dạy học STEM Hỗ trợ nhà trường trong việc dạy học STEM, Tạo điều kiện cho học sinh học tập STEM, Khuyến khích học sinh học tập STEM
Tương lai của dạy học STEM STEM sẽ trở thành phương pháp dạy học chính trong tương lai, STEM sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21

I. STEM là gì?

STEM là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). STEM là phương pháp giảng dạy tích hợp các môn học này, giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm. Phương pháp dạy học STEM đang trở nên phổ biến trên thế giới và được nhiều trường học áp dụng.

STEM ra đời khi nào?

Thuật ngữ STEM lần đầu tiên được sử dụng vào năm 2001 bởi Tiến sĩ Judith A. Ramaley, cựu giám đốc Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ý tưởng về việc tích hợp các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học đã có từ lâu trước đó. Vào những năm 1950, Liên Xô đã bắt đầu triển khai chương trình giáo dục STEM để đào tạo các kỹ sư và nhà khoa học cho cuộc chạy đua vũ trụ. Trong những năm 1960, Hoa Kỳ cũng bắt đầu chú trọng đến giáo dục STEM sau khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik.

Tại sao STEM lại quan trọng?

Giáo dục STEM rất quan trọng vì nó giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, các kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm trở nên vô cùng quan trọng. Giáo dục STEM giúp học sinh phát triển những kỹ năng này bằng cách cho học sinh tham gia vào các dự án thực tế, khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời, và tạo cơ hội cho học sinh làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề.

Thuật ngữ Định nghĩa
STEM Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
Dạy học STEM Phương pháp giảng dạy tích hợp các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
Phương pháp dạy học STEM hiệu quả Dự án, Thí nghiệm, Giải quyết vấn đề, Học tập dựa trên điều tra
Thách thức trong dạy học STEM Thiếu giáo viên đủ trình độ, Thiếu cơ sở vật chất, Thiếu tài liệu giảng dạy
Giải pháp cho những thách thức trong dạy học STEM Đào tạo giáo viên, Đầu tư cơ sở vật chất, Phát triển tài liệu giảng dạy
Vai trò của giáo viên trong dạy học STEM Tạo môi trường học tập tích cực, Hướng dẫn học sinh học tập, Đánh giá học sinh
Vai trò của học sinh trong dạy học STEM Chủ động học tập, Sáng tạo, Giải quyết vấn đề
Vai trò của phụ huynh trong dạy học STEM Hỗ trợ con em học tập, Tạo điều kiện cho con em học tập, Khuyến khích con em học tập
Vai trò của nhà trường trong dạy học STEM Tạo môi trường học tập STEM, Đào tạo giáo viên STEM, Phát triển chương trình học STEM
Vai trò của cộng đồng trong dạy học STEM Hỗ trợ nhà trường trong việc dạy học STEM, Tạo điều kiện cho học sinh học tập STEM, Khuyến khích học sinh học tập STEM
Tương lai của dạy học STEM STEM sẽ trở thành phương pháp dạy học chính trong tương lai, STEM sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21

II. Tại sao STEM lại quan trọng?

STEM giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21

Trong thế kỷ 21, thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự phát triển của khoa học công nghệ. Để thành công trong thế kỷ này, học sinh cần phải có những kỹ năng cần thiết để thích nghi với những thay đổi đó. STEM giúp học sinh phát triển các kỹ năng này, chẳng hạn như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm.

 • Tư duy phản biện: STEM giúp học sinh học cách đặt câu hỏi, phân tích thông tin và đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng.
 • Giải quyết vấn đề: STEM giúp học sinh học cách xác định vấn đề, tìm kiếm giải pháp và đánh giá hiệu quả của các giải pháp đó.
 • Sáng tạo: STEM giúp học sinh học cách suy nghĩ sáng tạo, tìm ra những cách giải quyết vấn đề mới và độc đáo.
 • Làm việc nhóm: STEM giúp học sinh học cách làm việc hiệu quả trong nhóm, chia sẻ ý tưởng và hợp tác để đạt được mục tiêu chung.

Những kỹ năng này rất quan trọng cho thành công trong thế kỷ 21, bất kể học sinh theo đuổi nghề nghiệp nào.

STEM giúp học sinh chuẩn bị cho các công việc trong tương lai

Nhu cầu về lao động có kỹ năng STEM đang tăng nhanh trên toàn thế giới. Theo một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đến năm 2020, sẽ có hơn 1 triệu việc làm mới liên quan đến STEM. STEM giúp học sinh chuẩn bị cho những công việc này bằng cách cung cấp cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Một số công việc phổ biến liên quan đến STEM bao gồm:

 • Kỹ sư
 • Nhà khoa học
 • Chuyên gia công nghệ thông tin
 • Nhà toán học
 • Bác sĩ
 • Dược sĩ
 • Kiến trúc sư
 • Phi công
 • Nhà phân tích dữ liệu
 • Nhà thiết kế sản phẩm

Những công việc này thường có mức lương cao và có nhiều cơ hội thăng tiến.

STEM giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu

Trong thế kỷ 21, thế giới đang ngày càng trở nên toàn cầu hóa. Học sinh cần phải có những kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. STEM giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu bằng cách cung cấp cho họ những kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Những kiến thức này giúp học sinh hiểu được thế giới xung quanh và đưa ra những quyết định sáng suốt về các vấn đề toàn cầu.

STEM cũng giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong nền kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

III. Phương pháp dạy học STEM

Có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng trong dạy học STEM. Một số phương pháp phổ biến nhất bao gồm:

Phương pháp Mô tả
Dự án Phương pháp dự án tập trung vào việc cho học sinh thực hiện các dự án thực tế liên quan đến các môn học STEM. Điều này giúp học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các tình huống thực tế, đồng thời phát triển các kỹ năng như giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và sáng tạo.
Thí nghiệm Phương pháp thí nghiệm cho phép học sinh kiểm tra các giả thuyết và học hỏi thông qua quan sát và phân tích dữ liệu. Thí nghiệm là một phần quan trọng của dạy học STEM, vì chúng giúp học sinh hiểu được các khái niệm khoa học và phát triển các kỹ năng như tư duy phản biện và thu thập/phân tích dữ liệu.
Giải quyết vấn đề Phương pháp giải quyết vấn đề tập trung vào việc giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề thực tế. Học sinh sẽ được học cách xác định vấn đề, thu thập thông tin, đưa ra các giải pháp và đánh giá các giải pháp đó.
Học tập dựa trên điều tra Phương pháp học tập dựa trên điều tra cho phép học sinh tìm hiểu một chủ đề thông qua quá trình điều tra và nghiên cứu. Học sinh sẽ được học cách thu thập thông tin, phân tích thông tin và đưa ra kết luận.

Ngoài những phương pháp trên, còn có nhiều phương pháp dạy học STEM khác nhau được sử dụng trong các trường học và lớp học khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của học sinh, trình độ học vấn của học sinh, chủ đề học tập và các nguồn lực sẵn có.

Phương pháp dạy học STEM hiệu quả sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21, chẳng hạn như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm. Phương pháp này cũng giúp học sinh hiểu được các khái niệm khoa học và công nghệ, đồng thời phát triển các kỹ năng đọc hiểu, viết và toán học.

Nếu bạn đang là giáo viên dạy học STEM, hãy thử áp dụng một số phương pháp được đề cập trong bài viết này để làm cho bài học của bạn trở nên thú vị và hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu và tài nguyên khác về dạy học STEM để tìm hiểu thêm về các phương pháp mới nhất.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Tại sao cần giáo dục môi trường trong trường học? để biết thêm thông tin về giáo dục STEM.

IV. Vai trò của giáo viên trong dạy học STEM

Trong dạy học STEM, giáo viên đóng nhiều vai trò quan trọng, nổi bật nhất là tạo ra môi trường học tập STEM.

Những vai trò của giáo viên trong dạy học STEM
Tạo môi trường học tập STEM
Hướng dẫn học sinh học tập STEM
Đánh giá học sinh trong học tập STEM

Phòng học STEM không cần quá hiện đại và phức tạp mà cần mang tính mở và các dụng cụ trực quan, sinh động. Xếp bàn ghế hình hộp để tạo không gian làm việc nhóm. Bên cạnh đó, học sinh có thể tự do di chuyển để quan sát, trao đổi với nhau.Giáo viên cần nghiên cứu, tìm kiếm kiến thức để có thể hướng dẫn học sinh học tập STEM. Giáo viên không nhất thiết phải truyền tải hết kiến thức mà tạo không gian mở và là chất xúc tác cho học sinh tìm tòi, phát hiện ra vấn đề. Qua đó, học sinh tự tìm hiểu và giải quyết tình huống ngay trong quá trình học.Đánh giá học sinh trong học tập STEM đóng vai trò quan trọng nhằm phản hồi cho quá trình giảng dạy. Giáo viên thông qua đánh giá để định hướng lại phương pháp giảng dạy. Đánh giá học sinh trong học tập STEM khác với các hình thức đánh giá truyền thống. Đánh giá học sinh dựa trên tất cả các quá trình hoạt động của học sinh chứ không chỉ trên kết quả. Hình thức đánh giá đa dạng như đánh giá qua dự án, đánh giá ứng dụng, đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác. Ngoài ra, giáo viên còn hướng dẫn học sinh kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong quá trình học tập.

Với vai trò quan trọng của mình, giáo viên đóng góp rất lớn vào thành công của quá trình dạy học STEM.

Tại sao học tiếng Anh online là lựa chọn tốt nhất cho người lớn?

V. Thách thức và giải pháp trong dạy học STEM

Mặc dù dạy học STEM mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, nhưng cũng có một số thách thức liên quan đến phương pháp này. Một số thách thức phổ biến bao gồm:

 • Thiếu giáo viên đủ trình độ.
 • Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị STEM.
 • Thiếu tài liệu giảng dạy STEM.
 • Thiếu sự phối hợp giữa các môn học STEM.
 • Thiếu sự hỗ trợ từ phụ huynh và cộng đồng.

Để giải quyết những thách thức này, cần có nhiều biện pháp khác nhau, chẳng hạn như:

 • Đào tạo thêm giáo viên dạy STEM.
 • Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị STEM.
 • Phát triển tài liệu giảng dạy STEM chất lượng cao.
 • Tăng cường sự phối hợp giữa các môn học STEM.
 • Khuyến khích sự hỗ trợ từ phụ huynh và cộng đồng cho dạy học STEM.

Bằng cách giải quyết những thách thức này, chúng ta có thể tạo ra một môi trường học tập STEM hiệu quả và hấp dẫn, giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21.

Phương pháp giáo dục STEAM là một phương pháp tiếp cận giáo dục tích hợp các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. STEAM là viết tắt của “Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học” (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). STEAM là một phương pháp học tập liên môn nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và sáng tạo.

VI. Kết luận

Dạy học STEM là một phương pháp giảng dạy hiệu quả giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21. Tuy nhiên, dạy học STEM cũng gặp phải một số thách thức nhất định. Để khắc phục những thách thức này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhà trường và cộng đồng. Tương lai của dạy học STEM rất tươi sáng. STEM sẽ trở thành phương pháp dạy học chính trong tương lai, giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

Related Articles

Back to top button